Kürtaj

Kürtaj Ankara

Kürtaj Nedir?

Kürtaj, genelde rahim içinden istenmeyen gebeliğin veya olumsuz gebeliğin tahliye edilmesi anlamında kullanılır. Bunun dışında kürtaj, düşükten sonra rahimde kalan parçanın alınması ya da anormal kanamalara bağlı parça alınmasını içeren rahim içinin temizlenmesi işleminede verilen isimdir. Her ne kadar rahim içinin hastalık durumunda veya anormal gebeliklerde başvurulan işlem olsa da genel olarak istenmeyen gebeliğin sonlandırılması olarak bilinmektedir.

Ülkemizde yasal tahliye dediğimiz, istenmeyen gebelik sonlandırılması yasalarımıza göre 10. gebelik haftasına kadar yapılan bir işlemdir. Gebelik haftası son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanmaktadır, yanlış hesaplamalar olmaması için bu durumun ultrasonla da mutlaka teyit edilmesi gerekmektedir. Gebelik teyidinde ultrasonun yeri çok önemlidir. Ultrasonda işlem öncesi kese görülmesi ve hastada dış gebelik olmadığının kesinleştirilmesi ile daha sonra çıkacak sorunlar başta önlenmiş olur. Yani kese görülmeden Kürtaj olunmamalıdır.

Karar verildikten sonra yapılması gereken en önemli basamak, işlem için merkez seçimidir. Kürtaj işlemi uzman bir kişi tarafından steril bir ortamda, işlem öncesi ultrasonla bakılarak, işlem sonrası da tekrar ultrasondan işlemin doğruluğu teyit edilerek yapıldığı sürece güvenilir bir uygulamadır. Ancak bu şartlar sağlanmadığı sürece rahim içi tamamen temizlenmezse sağlık sorunları doğurabilir. Bu açıdan işleminde önemli olan noktalardan biri nerede yapıldığı konusudur.

Yapılacak işlemde tercih edilmesi gerekilen yöntem, uzman bir kişi tarafından vakum yöntemi kullanılarak steril şartlarda kürtaj yapılmasıdır.

Kürtaj şu durumlarda da yapılabilir?

Ölü bebek, boş kese, üzüm (molar) gebelik, düşükten sonra parça kalması, annenin sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklar ya da bebeğin yaşamla bağdaşmayan sakatlıkları. Ülkemizde yasal işlem için belirlenen süre 10.gebelik haftasıdır. Oysa az önce saydığımız tıbbı nedenlerde 10 haftanın üzerinde de işlem yapılabilir. Bu durumlarda heyet kararı dediğimiz üç hekimin imzalı raporu çıkartmak gerekir.

Sadece gebelik sonrası yapılan bir uygulama olarak düşünülmemelidir. Rahimle alakalı bir hastalıkta, menapoz dönemindeki kanamalarda veya çok fazla düzensiz ve ara kanamaları olan 35 yaş üzeri bayanlarda tanı koymak ve tedavi amaçlı bu yöntem uygulanmaktadır. Böyle durumlarda rahim içi temizlenmesi olan işlemde alınan parça incelenerek kanamanın sebebi araştırılır.

Tüm aletler ve ortamı steril hazırlamak şarttır. Tecrübeli kadın doğum uzmanlarınca yapılan Vakumla Kürtaj güvenilirdir. İşlem genellikle 5 – 10 dakikayı geçmese de hastaların anesteziden uyanıp masadan kalkması 20–30 dakikayı bulur. Hasta, dinlendikten sonra istediğini yiyip içebilir ve günlük işlerine devam edebilir. İşlemden sonra hasta uyanmadan yapılan ultrasonografiyle de sorunsuz uygulamanın olduğu teyit edilmektedir.

Ankara Kürtaj Fiyatları

Ankara’da kürtaj fiyatları klinikten kliniğe ve doktordan doktora değişmekle birlikte gebelik haftasına göre de şekillenmektedir. 2019 kürtaj fiyatını öğrenmek için, kliniğimizi 0312 284 00 77 & 0505 254 00 26 bu numaralardan arayabilirsiniz.

Kürtaj Ağrılı Mıdır?

Kürtaj konusunda bayanlar manevi ve psikolojik olarak etkilendiği gibi onları düşündüren diğer bir konu da ağrılı olup olmayacağıdır. Her yıl teknolojik açıdan daha da ileri bir aşamaya ulaşmış oluyoruz. Önceleri rahim içinin kazınması şeklinde yapılan işlemi, yapılış aşamasında da sonrasında da çok fazla ağrı veren riskli bir yöntemdi. Günümüzde ise bu işlemin uygulamasında kullanılan en sağlıklı yöntem Vakumlu Kürtaj yöntemidir.

Vakumlu kürtaj yöntemi hem az riskli hem de daha az ağrılı bir yöntemdir. Ankara gibi büyük şehirlerde uzman ve deneyimli bir doktor tarafından steril bir ortamda yapıldığı sürece oluşabilecek riskler önlenmiş olacaktır. Biz de kliniğimizde Vakumlu Kürtaj yöntemini uygulamaktayız. Öncelikle işlem uygulanacak kişiye ultrason ile bakılarak tanı konulur ve kese görülüp görülmediği kontrol edilir.

Lokal Anestezide hasta işlem boyunca kendindedir, uyanık haldedir. Sadece rahim ağzına (servikse) anestezik madde uygulandığından hasta işlem sırasında adet sancısı gibi ağrı hissedebilir ayrıca bulantı, kusma hissedebilir. Bu yüzden işleme gelmeden önce hastaların çok fazla tok olmamaları önerilir. Bu ağrıların şiddeti hastadan hastaya ve gebelik haftasına göre de değişir. İşlemden sonra hasta dinlenerek normal hayatına döner.

Genel anestezi ‘sedasyon’ dediğimiz yöntemde anestezi uzmanı tarafından hastanın damar yolu açılıp anestezik madde verilir. İşlem boyunca hasta uyutulur. İşlem esnasında ağrı hissetmez. Hasta uyanmadan önce ultrason ile yapılan uygulamanın başarılı olup olmadığı teyit edilir. 5-10 dakika süren işlem, hastanın uyanması ve dinlenmesi ile 20-25 dakikada tamamlanmış olur. Hasta normal hayatına geri döner. Doktor tarafından ağrı kesici ve antibiyotik yazılır. Hastanın bu ilaçları düzenli olarak kullanması şarttır. KÜRTAJ işlemi sonrası 7-10 gibi bir süre hastada kanama olabilir. İlk iki gün hiç kanama olmayıp sonradan da olabilir. Hafif adet sancısı gibi ağrılar hissedilebilir. Bu durumlar Kürtaj işlemi sonrası normaldir. Ancak 10 günden sonra aşırı kanama ve aşırı ağrı şikayeti olan hastaların mutlaka doktorlarına başvurması gerekmektedir.

Kürtaj Fiyatları

Kürtaj işlemi için nerede yapılacağı konusu çok önemlidir. Ülkemizde yasal olarak belirlenen süre 10. gebelik haftasıdır. Bu zamandan sonra kürtaj işleminin yasal olarak yapılmaması gerekmektedir. 

Kürtaj Fiyatları, işlemin yapılacağı hastaneye, polikliniğe, işlemi yapacak olan uzmanın ücret tarifelendirmesine ve gebeliğin başlangıç süresine göre değişmektedir. Bunlara ek olarak işlemde kullanılacak olan yöntem ve anestezi (genel anestezi-lokal anestezi)  şekline göre de farklılaşmaktadır. Günümüzde bu yöntemi yol kat ederek kazıma şeklinde ağrılı ve risk bulunan bir yöntemden ‘vakumlu yöntem’ dediğimiz daha az ağrılı ve daha az riskli bir yönteme geçmiştir. Kürtaj işlemi öncesi hastaya, ultrason ile bakılarak teşhis konulur ve daha sonra işlem gerçekleştirilir. İşlemden önce hastaya hangi anestezi yönteminin kullanılacağı belirlenir. Genel anestezide ( sedasyon yöntemi ) hasta işlem öncesi kliniğimize aç olarak gelmektedir. Genel anestezi verildiğinde hasta işlem süresince baygın halde olur.

İşlem sonrası hastanın uyanması, dinlenmesi ve işlemin doğruluğunun teyit edilmesi ile işlem tamamlanır. Lokal anestezide ise hasta uyanıktır ancak işlem yapılan yer uyuşuk haldedir, çok fazla ağrı hissetmese de biraz sızı olabilir. İşlem bittiğinde ultrasonla kontrolü yapılır, hasta normal hayatına devam edebilir. Genel Deneyimli, işin ehli bir doktor tarafından vakum yöntemi kullanılarak yapılan işlemin risk en aza indirgenmiştir. Sonrasında yapılan ultrason kontrolü ile de işlemin sorunsuz yapıldığı teyit edilmektedir.

Ankara’da Kürtaj İşlemleri

Uygulama yapılan hastaneye, kliniğe, uygulanan yönteme ve uygulayan uzmana göre farklı ücretlendirmeye tabiidir. Hastalarımızın sıklıkla öğrenmek istediği konu kürtaj fiyatlarının ne olduğudur ancak bu gibi sağlık konularında, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda sitelerde fiyat belirleme konusunda bakanlığımız tarafından konulmuş bir yasak var. Bu sebeple ücretlendirme konusunda net bir fiyat belirleyerek sizlerle paylaşmamız mümkün değil. Uygulama konusunda daha fazla bilgi almak isteyenler bizimle iletişime geçerlerse daha sağlıklı bir bilgi alışverişi sağlanmış olur ve aklınızdaki soru işaretlerine cevap vermiş oluruz.

Kürtaj Nasıl Yapılır?

İşlem öncesi ultrasonla gebelik haftasına bakılır. Yasal tahliye olan gebelik süresi 10. gebelik haftasına kadardır. Bunun dışında  hiç bir durumda yasal tahliye süresi ihlal edilmemelidir. Sonrasında işlemle ilgili bilgiler verilir, anestezi şekli belirlenir. Anestezi uygulaması iki şekilde yapılmaktadır, bunlar: Sedasyon ve lokal anestezi yöntemleridir. Sedasyon verilecekse hasta işleme karnı aç olarak gelmelidir. İşlem sırasında hasta baygın halde olur ve acı, ağrı hissetmez. Lokal anestezide ise hasta uyanıktır fakat rahim ağzı uyuşuk haldedir. Sızı şeklinde ağrı hissedebilir. Her iki yöntemde de hasta işlemden sonra normal hayatına dönebilir. Uygun steril tek kullanımlık kanül kullanılarak VAKUMLA KÜRETAJ yapılır.

Vakumla Kürtaj yöntemi, günümüzde en çok kullanılan ve tercih edilen bir yöntemdir. Önceden rahim içi kazınarak yapılan yöntem çok ağrılı ve daha riskli bir yöntemdi fakat vakum yöntemi daha az ağrılı ve daha az riskli bir yöntemdir. Bu yüzden biz de kliniğimizde vakum yöntemini kullanmaktayız. Daha sonra hasta uyanmadan ultrason ile işlemin sorunsuz halledilip halledilmediğine bakılarak işlem sona erdirilir.

Normal Hayata Nasıl Dönüş

Yapılan Kürtaj işlemi sonrası hasta normal hayatına döner. Her şeyi yiyip içebilir.Doktor antibiyotik ve ağrı kesici yazar. Hasta bu ilaçları düzenli olarak kullanmalıdır.  7-10 gün gibi bir süre kanaması olabilir. Bu durumda endişe duymaya gerek yoktur. Hafif sızı ve ağrı olabilir. Ancak 10 günü geçtiği halde çok fazla kanaması ve ağrısı olan kişiler mutlaka doktoruna başvurmalıdır. Mikrop ya da enfeksiyon kapmaması açısından hastalara 1 hafta boyunca deniz, havuz sauna gibi alanlar yasaktır. 15 gün boyunca cinsel ilişkiye girmesi de uygun görülmez. Ancak işlem yapılan gün de dahil olmak üzere ayakta ılık bir duş alınabilir, bu durumda bir sıkıntı yaşanmaz. Hasta 1-2 hafta sonra doktor kontrolüne gitmeyi ihmal etmemelidir. Tekrar gebe kalmak isteyen hasta, doktor kontrolünde doktorun öngördüğü zamandan sonra, bu süre yaklaşık 3 aydan sonra uygun görülür, tekrar hamile kalabilir.

Kürtaj Öncesi

Kürtaj yapılabilmesi için öncelikle gebeliğin kesin olup olmadığı ve yasal tahliye süresi içinde olduğu öğrenilmelidir. Bunun için ultrason yöntemi ile hastada kese görülüp görülmediği ve gebeliğin 10. gebelik haftasını geçip geçmediği teyit edilir. Gebelik tespitinin tarafımızca uygun kontrollerle ve gerekli testlerle yapılası daha sağlıklı bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. En kısa sürede normal hayatınıza sağlıklı bir şekilde dönebilmeniz için kliniğimizle irtibat halinde işlemlerden geçmeniz önerilir. Kürtaj işleminin uygulanabilmesi için kese görülmesi şarttır. Bu şart gebelik için aranan bir durumdur ancak sadece istenmeyen gebelikte ya da olumsuz bir gebelikte yapılan işlem değildir. Hastalık durumlarında da işlemde rahim içi tamamen temizlenir. 

Özellikle sedasyon işlemi için kliniğimize 4-6 saat aç ve susuz bir şekilde gelinmelidir. Lokal anestezi de ise böyle bir açlık süresi aranmaz.Yine de lokal anestezili işlemde bazen bulantı kusma izlenir bu nedenle aşırı tok gelmemek hastayı ve hekimi daha rahat ettirir.

Sedasyon Anestezisi ile Kürtaj

Sedasyon Anestezi yöntemi için hastanın aç olarak gelmesi gerekmektedir. Anestezi sedasyon ise  hasta işlem boyunca tamamen baygın haldedir. Uygulama esnasında acı, ağrı hissetmez. Kürtaj işlemi çok uzun süren bir uygulama değildir. Genel olarak 5-10 dakika içinde işlem biter. Daha sonra hasta uyanmadan ultrason ile işlemin sorunsuz yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Hastanın uyanması ve dinlenip ayağa kalkması ile işlem 25-30 dakika içinde tamamlanmış olur.

Lokal Anestezi ile Kürtaj

Lokal Anestezi yöntemi için hastanın aç olma şartı yoktur ancak mide bulantısı yaşama olasılığı için çok aşırı tok gelmemesi daha iyi olacaktır. Lokal anestezi verildiğinde hasta uyanık halde olur ancak rahim ağzı uyuşuk haldedir. Sızı şeklinde ağrı hissedilebilir. Daha sonra ultrason ile uygulamanın sorunsuz yapıldığı teyit edilir.

Her iki yöntemden sonra da hasta normal hayatına dönebilir. İstediğini yiyip içebilir. Gün içinde ılık su ile ayakta duş alabilir. Mikrop kapma riski olduğu için havuz, deniz, hamam, sauna gibi ortamlarda bulunması yasaktır. 1-2 hafta süresince cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Hasta, doktorun yazdığı ilaçları mutlaka düzenli olarak kullanmalı, 1 hafta sonra doktor kontrolüne gitmeyi ihmal etmemelidir.

Kürtaj Ne Kadar Sürer?

Kürtaj, teknolojinin ilerlemesi ile günümüzde daha kolay yapılabilen bir işlem haline geldi. istenmeyen gebelik, olumsuz veya anormal gebeliklerde ya da rahim hastalıkları ille ilgili konularda yapılabilir. Hastalık konusunda yapılabilmesi için süre şartı yoktur ancak istenmeyen gebelikte bu işlemin yapılabilmesi için aranan yasal şart, 10. gebelik haftasına kadardır. Bu işleminde, istenmeyen gebelik ve olumsuz gebelik durumlarında işleme karar verme süresi işlemi yapma süresinden çok daha fazla zaman alır. Akıllarda hep bir soru işaretleri olur. Tekrar hamile kalabilir miyim, ağrılı mıdır, sonrasında ne gibi sıkıntılar yaşarım, kürtaj olmak yasak mıdır? Biz sitemizde bunun gibi sorulara cevap bulmanız için sıkça yer verdik.

Merak edilen başka bir konu ise KÜRTAJ işleminin ne kadar sürede yapıldığıdır. Daha önce de belirttiğim gibi istenmeyen gebelikte kürtaj işlemine karar vermek daha uzun zaman alır. Yaptırmaya karar veren hasta, öncelikle bu işlem için yer araştırır. Ankara gibi büyük şehirlerde bir çok alternatif kurumlar vardır. Önceleri rahim içi kazınarak yapılan işlemler hem daha fazla sürede yapılıyordu hem de çok fazla ağrı ve acılı bir uygulama oluyordu. Biz günümüzde en çok tercih edilen yöntem olan VAKUMLU KÜRTAJ yöntemini kullanmaktayız. Vakumlu kürtaj uygulaması hem daha az ağrılı hem de az riskli bir uygulamadır. Ayrıca işlem çok kısa sürede tamamlanır ve hastalar aynı gün normal hayatına devam ederler. Bu nedenlerle en çok tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir.

İşlemin hastaya sedasyon uygulanacaksa

İşlem esnasında hasta işlem boyunda baygın halde olur. İşlem 5-10 dakikada bitse de hastanın uyanması ve dinlenip kalkmasıyla işlem 15-20 dakikada tamamlanır. Bu durum hastadan hastaya değişebilmektedir. Lokal anesteziyi daha önce doğum yapmış ve gebelik haftası küçük hastalarda tercih etmekteyiz. Lokal anestezide hasta, işlem sırasında uyanıktır, sadece rahim ağzı uyuşuk haldedir. Sedasyon denilen anestezi şeklinde hasta uyuduğu için işlemden uyanması da dahil süre 15 dakikayı geçmez. Lokal anestezide ise işlem 5-10 dakikada tamamlanmış olur.İşlem sonrası klinikte bir süre dinlenip hasta normal hayatına dönebilir.İşlem özel bir istirahat gerektirmez.

Kürtaj Nerede Yapılır

Kürtaj Ankara‘da muayenehane ve hastanelerde yapılabilmektedir. Tıbbi nedenli yapılabildiği gibi, yasal tahliye olarak da 10. Gebelik haftasına kadar yapılmaktadır. Bu uygulama gebeliğin sonlandırılması için yapıldığı gibi rahim hastalıkları için de kullanılabilen bir uygulamadır. Genel olarak düşük yapıldığında ya da istenmeyen gebelikte yapılan bir yöntem gibi düşünülse de rahim içi temizlenmesi olan işlem, hastalık durumunda da uygulanır. İşlemin uzman kişi tarafından kontrollü bir şekilde steril ortamda yapıldığı sürece sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Ankara’ da bu uygulama, bu anlamda ileri bir seviyededir.

Bu durum her bayanın başına gelebilecek bir durumdur. Rahim hastalıkları yaşanabilir ya da gebelikte olumsuz bir durum olabilir, yasal tahliye süreci içinde istenmeyen bir gebelik gerçekleştiğinde aldırmak istenebilir. Bu anlamda olmak isteyen birinin öncelikle işlemi yaptıracağı yeri iyice araştırması gerekmektedir. Ankara’da bu uygulamayı yaptırmak isteyen biri için kliniğimiz gerekli koşulları sağlamaktadır. Önceden yapılan rahim içi kazınarak yapılan işlem uygulanmamaktadır.Artık vakumla kürtaj denilen yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemde kürtaj sonrası sorunlar azalmıştır.

Vakumla Kürtaj

Vakumla Kürtaj tekniği dediğimiz yöntem kullanılarak ve steril şartlar sağlanarak uygulama sonrası sorunlar minimuma indirilmiştir. Bu uygulama için, Ankara’daki kliniğimizde ilk olarak ultrason ile bakılarak tanı konulur. İşlem yapılabilmesi için kese görülmesi şarttır. Dış gebelik olup olmadığı kese görülüp görülmediği ultrason yöntemi ile kesinleştirilir. Sonrasında kullanılacak anestezi yöntemi belirlenir. Anestezi iki şekilde uygulanabilir.Lokal anestezide hastanın aç gelmesine gerek yoktur .Sedasyon yönteminde hasta anestezi uzmanınca uyutulur bu yöntemde 4 saat açlık aranmaktadır.  Hangi yöntemin şeçilmesine hasta ve doktor beraber karar verir . Uygulanacak anestezi kararında, hastanın daha önce doğum yapmış olması ,ağrı hiç hissetmek istememesi ,gebelik haftası gibi unsurlar rol oynar.   Sedasyon özellikle doğum yapmamış hastada ilk tercihken aslında tüm hastalar için psikolojik olarak rahat işlem geçirmelerini ve ağrı hissetmemelerini sağlar.

Hangi anestezi yöntemi seçilirse seçilsin VAKUMLA KÜRTAJ işlemi   5-10 dk sürerken hastanın masadan kalkması 20 dk kadar sürer .  Hastamız bir süre dinlendikten sonra normal hayatına dönebilir. Uzun süreli bir ıstırahat gerektirmez .Kürtaj sonrası doktorunuzun düzenlediği reçetedeki antibiyotik düzenli kullanılmalıdır. İşlem sonrası uyarılara dikkat edilmeli ve kontrol ihmal edilmemelidir.  Acil durumlar  ; aşırı açık renkli parçalı kanama ,ateş ve kötü kokulu akıntıdır.  Doktorunuzla acil durumlarda iletişime geçmeyi ihmal etmeyiniz.

Kürtaj Sonrası

 • Doktorunuzun yazacağı antibiyotik ve ağrı kesiciyi mutlaka kullanınız.
 • Kan uyuşmazlığı dediğimiz anne negatif, baba ise pozitif kan grubuna sahipse kan uyuşmazlığı iğnesi olarak bilinen iğneyi, 72 saat içinde yaptırmalısınız.
 • 1 – 2 hafta içinde kontrole gitmeyi ihmal etmeyiniz.
 • Kanama hastadan hastaya değişkenlik gösterse de 7 – 10 günü genelde geçmez, bazen birkaç gün olmayıp arkasından adet kanamasını geçmeyen ağrılı bir kanama eşlik eder.
 • Kanama çok açık renk, adetten fazla ve halsizlikle beraberse doktorunuza hemen gidiniz.
 • 1 hafta cinsel ilişki, havuz, deniz yasağına uymalısınız.

Sonrasında dikkat edilmesi gerekenler; vakumlu, steril bir ortamda yapılan Kürtaj ve ardından ultrason kontrolleri ile minimuma  seviyeye inmiştir. Bu sorunların neler olabileceğini sıralarsak enfeksiyon, aşırı kanama, parça kalması, rahim delinmesi, rahimde yapışıklıklar olabilir. Ancak uzman bir kişi tarafından uygun ortamda gerekli işlemler yapıldığı takdirde bu gibi sorunların yaşanma olasılığı azdır.

Kürtaj Sonrası Neler Olabilir?

Steril bir ortamda ve vakumla yapılan kürtaj işlemi, sonrasında yapılan ultrason kontrolleri ile kesinlik sağlanarak oluşabilecek sorunlar minimuma indirgenmiştir. Bu şartlar sağlandığında hasta normal hayatına döner ve bir sıkıntı yaşamaz.

Kürtaj Sonrası Kanama

Kanama hastadan hastaya değişmektedir. Ciddi bir kanama izlenmez. Bazen birkaç gün kanama olmayabilir bu da hastayı tedirgin etmemelidir. Genellikle 7-10 gün ile kendini sınırlayan bu kanama hastadan hastaya değişen şekilde izlenir. Adetten yoğun ve aşırı ağrılı kanamalarda doktorla iletişime geçilmelidir. Böyle kanama izlenmesi çok nadir bir durumdur.

Kürtaj Sonrası Nasıl Beslenilmelidir?

Uygulama sonra hasta istediğini yiyip içebilir. Bir beslenme yasağı yoktur.İşlem özel bir diyet gerektirmez. Her zamanki gibi bol sıvı tüketilip dengeli beslenilmelidir.İşlemden sonra bulantı hissi ilk saatlerde olabilir, bulantı varsa ilk 4 saat sadece sıvı ve az besin alınması yeterli olur. İşlem sonrasında beslenme ile ilgili yada bu sürecin devamında nelerin kendisini beklediği ile ilgili herhangi bir sorusu olması durumunda doktorumuzla sitemiz üzerinden yada telefonumuz üzerinden anında irtibat sağlayarak destek alınabilir

Kürtaj Çukurambar/Çankaya

Kürtaj, istenmeyen gebeliğin sonlandırılması, olumsuz gebeliğin tahliye edilmesi anlamına gelmektedir. Toplumumuzda, sadece düşük yapıldığında ya da istenmeyen gebeliklerde yapılan bir uygulama olarak düşünülmektedir. Ancak kürtaj, rahim hastalıklarında rahim içinin temizlenmesi amacıyla da yapılmaktadır.

En önemli adımlardan biri, kürtaj işlemini nerede yaptıracağınız konusudur. Kürtaj, iyi bir uzman tarafından steril bir ortamda, yasal tahliye gözetilerek yapıldığında herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. KÜRTAJ için yasal tahliye süresi 10. gebelik hastasın kadardır. Ancak bu işlemi legal yollardan yapmayan, sırf kazanç amaçlı görerek insan hayatını tehdit eden kişiler, ne ortamın steril olmasını ne de yasal tahliye süresini gözetmektedirler. Bunun için KÜRTAJ işlemi için merkez seçimi çok önemlidir. Ankara gibi büyükşehirler bu konuda ilerleme kaydetmişlerdir.

Ankara Çukurambar’daki kliniğimizde kürtaj için en bilimsel yöntemlerden faydalanmaktayız. Çankaya-Çukurambar’daki kliniğimizde rahim içinin kazınması şeklinde yapılan ve yoğun bir şekilde acı, ağrı hissetmeye sebep olan uygulamalara yer verilememektedir. Vakumla Kürtaj tekniği uygulanarak daha az riskli ve daha ağrısız bir işlem gerçekleştirilmektedir.

Gebelik, son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanabilmektedir. Ancak adet olunmaması gebelik için kesin bir sonuç vermeyecektir. Biz bunun için öncelikle ultrason ile durumun kesin olup olmadığını teyit etmekteyiz. Olunabilinmesi için dış gebeliğin olmaması ve kese görülmesi şarttır. Bu da ancak ultrason ile kesinlik kazanabilmektedir.

Kaliteli, Sağlıklı Hizmet için Çukurambar

Ankara Çukurambar’daki kliniğimizde hastaya öncelikle ultrason ile bakarak durumun kesin olup olmadığına karar veriyoruz. Daha sonra anestezi uzmanı tarafından hastaya sedasyon yani genel anestezi mi lokal anestezi mi uygulanacağına karar verilir. Genel anestezide hasta, işlem boyunca baygın halde olur ve acı hissetmez. Sedasyon olacak hastanın işlem öncesi aç halde olması gerekmektedir. Lokal anestezide ise hasta uyanık haldedir anca alt tarafı uyuşturulur. Hafif sızı şeklinde ağrı hissedebilir. Her iki uygulamada da hasta, işlem sonrası normal hayatına dönebilir. Lokal anestezi de işlem 5-10 dakikada tamamlanır. Sedasyonda ise hastanın uyanıp dinlenmesi ile işlem 20-30 dakikada tamamlanır. Ankara Çankaya’da bulunan kliniğimizde işlem sonrası hastayı tekrar ultrasona alarak işlemin başarılı bir şekilde yapıldığı teyit edilmektedir.

Uzman doktorumuz hastaya ağrı kesici ,antibiyotik ilaçlar yazabilmektedir. Hastalarımız bu ilaçları düzenli olarak kullanmalıdır. İşlem sonrası her şey yenilip içilebilir. Hasta aynı gün ayakta ılık bir duş alabilir. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle havuz, deniz, sauna gibi alanlardan uzak durmalıdır. Hastanın ilk gün kanaması olmayıp sonradan kanaması olabilir ya da aynı gün kanaması başlayıp devam edebilir. Bu normal bir durumdur, ancak bu kanamalar çok fazla olursa ve 10 günü geçerse mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

İyi bir uzman tarafından steril bir ortamda, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen KÜRTAJ SONRASI herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız ve doktorunuzun kontrolünde tekrardan hamile kalabilirsiniz. İşlemden 1 hafta sonra doktor kontrolüne gitmeyi ihmal etmeyiniz. Daha fazla bilgi almak için Ankara Çukurambar’daki kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz ya da sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kürtaj Yasak Mı?

İşlemin yapılabilmesi için aranan yaş şartı 18 yaşını doldurmuş olmaktır. 18 yaşını doldurmuş olan kişi kendi rızası ile işlem yaptırabilmektedir. 18 yaşını doldurmuş olup evli olan kişilerde ise belirlenen şart eşinin onayının olmasıdır. Evli olan kişi eşinin onayı olmadan bu işlemi gerçekleştiremez. 18 yaşından küçükler için uygulamayı olma durumunda ailenin imzalı onayı gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı sürece yasal tahliye süresi de dolmamışsa istisna durumlar hariç kürtaj işlemi evli ya da bekar olması fark etmeksizin gerçekleştirilebilir.

Kürtaj sadece istemeyen gebelik durumunda uygulanan bir yöntem değildir. Hastalık durumunda, rahim içinin tamamen temizlenmesi gereken durumlarda ya da gebeliğin devam etmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı durumda uygulanabilen yöntemdir. Bu sebeple kürtaj, her bayanın başına gelebilecek bir durumdur. Bu konuda yasak mı, sonrasında tekrar hamile kalınır mı, başka bir hastalığa sebebiyet verir mi gibi sorular bayanların kafasını kurcalamaktadır. Ankara gibi büyük şehirlerde uzman kişiler tarafından steril bir ortamda yasal süreçler gözetilerek yapılırsa bu gibi sorunlar en aza indirgenmiş olacaktır. Ankara’daki kliniğimizde öncelikle ultrason ile gebeliğin yasal tahliyesi süresi olan 10. gebelik haftasını geçip geçmediğine ve kese görülüp görülmediğine bakılır. İşlem yapılabilmesi için kese görülmesi şarttır. Daha sonra anestezi uzmanı tarafından uygulanacak olan anestezi yöntemi belirlenir.    (Genel anestezi- Lokal anestezi) Sonra işlem yapılır ve tekrardan ultrason ile yapılan işlemin sorunsuz olup olmadığı teyit edilmektedir.

Ankara Kürtaj konusunda bu anlamda daha iyi bir yerdedir ve daha güvenilir merkezlere ulaşmak mümkündür. Yasak mı, ya da şuan bulunduğunuz durum işlemin uygulanmasına uygun mu, yasal süreçte neler sizi bekliyor, bu konuda kafanıza takılan sorulara cevap bulmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Ankara’daki kliniğimize uğrayabilirsiniz.

Yasal Tahliye Dışında Kürtaj Yapılması

Ölü bebek, düşükten sonra parça kalması, annenin sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklar yada bebeğin yaşamla bağdaşmayan sakatlık durumları sayılabilir. Bu durumlarda kürtaj için 10 haftanın üzerinde bir gebelik varsa heyet kararı dediğimiz üç hekim imzalı rapor gereklidir. 

Genetik hastalıkların bir çoğu 10.gebelik haftasını geçince tanı alabilmektedir. Amniosentez denilen, anne karnında bebeğin sıvısını alıp genetik olarak inceleme ve sonuçlarında çıkması gebeliğin 16-18. haftalarına rastlamaktadır. Bu nedenle tıbbi olarak anormal bir gebelikte sonlandırma işlemi 10 haftayı geçti ise üç hekim imzalı rapor gerekir. Aynı rapor anne sağlığı açısından yapılan sonlandırmalar içinde gereklidir. Yani annede gebeliğin devamı hayati risk doğuruyor ise heyet raporu denilen üç hekim onayı şarttır. Bu gibi nedenlerle yapılan kürtajlarda

Bunun dışında kadın hastalıklarında ; anormal uterin kanama dediğimiz özellikle 35 yaş üzerinde düzensiz, sık ve fazla olan kanamalarda ayrıca menapoz sonrası dönemdeki kanamalarda KÜRTAJ yapılır. Sonrasında materyal tanı koymak amacıyla mutlaka patolojiye gönderilir. Böyle durumları hastalarımıza anlatırken rahimden parça alınması (biyobsi) olarak anlatmaktayız. Bu işlem bize hem tanı koymak hem de tedavi yani kanamanın durdurulmasında yardımcı olmaktadır.

Aşırı kanamayla gelen gebelik olmayan ama kanaması medikal tedavilerle durmayan hastalarımızda kürtaj yaparız. Ayrıca 40yaş üzerinde olup kanaması anormal fazla miktarda ve ara kanaması olan hastalarda başvurulan KÜRTAJ işlemi kanamayı durdurur. Alınan materyal patolojik olarak incelenip tanı ve tedaviye ona göre devam edilir.

Vakumlu Kürtaj Nedir?

Kürtaj Nedir? sorusuna kısaca istenmeyen veya sorunlu gebeliklerin sonlandırılması amacı ile yapılan tıbbi işlemlerdir yanıtını verebilirim. Ankara Kürtaj Merkezi olarak kürtaj işlemlerinizi tamamen sterilize bir ortamda, kürtaj konusunda tecrübeli ekibimiz ile gerçekleştirmekteyiz… 

Kürtaj sadece istenmeyen ve sorunlu gebeliğin sonlandırılması için gerçekleşen cerrahi işlem olarak düşünülmemelidir. Düşük yapıldıktan sonra rahim içerisinde kalan parçaların alınması veya anormal bir kanama sonucunda parça alınması için uygulanan cerrahi işlemlerdir.

Kürtaj işlemi son adet tarihinden itibaren 10 hafta içerisinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde resmi olarak kürtaj işlemleri yapılamamaktadır. Bu sürenin birtakım istinasları vardır. Mesela anne veya bebeğin hayati riskinin olduğu durumlarda bu 10 haftalık süreye kesinlikle bakılmamaktadır.

Kürtaj asla bir aile planlaması yöntemi olamaz. Kürtaj Nedir? sorusu ile alakalı olarak kafanıza takılanları Ankara Kürtaj Merkezi uzmanlarımıza danışabilir veya Ankara Kadın Doğum Uzmanı olan Banu Akçal’a 0505 254 00 26 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kürtaj İşlemini Kimler Yaptırabilir?

 • 18 yaşından büyük ve evli olunması halinde eşin imzası ile kürtaj işlemi yapılabilir.
 • 18 yaşından büyük ve evli değilse kendi imzası ile bu işlemi gerçekleştirebilir.
 • 18 yaşından küçük olunması halinde mutlaka anne ve babanın onayı gerekmektedir.
 • 15 yaşından küçük kişiler ise anne ve baba onayı olsa dahi bu tür cerrahi işlemleri yaptıramazlar. Bu yaştaki kişilerin kürtaj işlemi yaptırabilmesi için heyet raporu alması gerekmektedir.
 • Yukarıda saymış olduğumuz izinler alınsa dahi 10 haftalık gebeliklerde yasal olarak kürtaj işlemi yapılamamaktadır.

Kürtaj İşlemi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Ankara Kürtaj Merkezi uzmanı Banu Akçal, kürtaj işlemi öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralamaktadır;

 1. Cerrahi bir işlem olan Kürtaj mutlaka tecrübeli Kadın doğum doktorları tarafından yapılmalıdır.
 2. İşlem öncesinde ultrason yapılmalı, gebeliğin net haftası belirlenmeli ve hastanın gebelik öyküsü dinlenerek rahatlaması sağlanmalıdır.
 3. Önceki gebelikler ve doğum şekli mutlaka öğrenilmelidir.
 4. Eş ile kan uyuşmazlığı söz konusu ise kürtaj işleminden en geç 72 saat sonrasına kadar iğne yapılmalıdır. Bu sonraki gebeliklerin sağlıklı bir şekilde olması için gereklidir.
 5. Kürtaj işlemleri lokal veya genel anestezi ile yapılmalıdır.
 6. Hasta tok karnına da kürtaj olabilir.

Kürtaj gibi cerrahi müdahalelerin tecrübeli Kadın Doğum uzmanı ve tecrübeli bir ekiple yapılmasının gerekli olmasından dolayı sizleri Ankara Kürtaj Merkezi uzmanı Banu Akçal’a uğramanızı tavsiye ediyoruz.

Vakumlu Kürtajın Riskleri Var Mı?

Kürtaj, hastanın gebeliğini kendi isteği ile veya tıbbı zorunluluklar gerekçesi ile sonlandırabilmesi amacı ile gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerdir. Biyopsi ve tedavi amaçlı olarak da kullanılabilen kürtajın riskleri de bulunmaktadır. Ankara Kürtaj uzmanı olarak sizlere kürtajın riskleri ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum…

Kürtajın 7 Riski

1- Rahimde Delinme Meydana Gelebilir!

Kürtaj işlemlerinde rahimde delinme sorununun meydana gelmesi günümüz teknolojik şartlarında oldukça zordur. Bu tür bir riski azaltmak için ise mutlaka kürtaj alanında oldukça deneyimli uzmanların ve son teknolojik ekipmanlara sahip tedavi merkezlerinin seçilmesi kritik bir öneme sahiptir.

2-Enfeksiyon Riski ile Karşı Karşıya Kalınabilir!

Eğer ki yeterli donanıma sahip tedavi merkezlerinde muayene olunmaz ve uzman kadın doğum uzmanı seçimi yapılmaz ise enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır. Ankara Kürtaj uzmanı olarak sizleri son teknolojik ekipmanlar ile donatmış olduğumuz tedavi merkezimizde enfeksiyon risklerinden ciddi bir şekilde koruyoruz.

3- Rahimde Parça Kalabilir!

Kürtajın riskleri arasındaki bir başka önemli sorun ise rahimde parça kalabilmesidir. Rahim de parça kalma riski ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız mutlaka tecrübeli Ankara Kürtaj uzman tercihi yapmalısınız. Deneyimli kadın doğum uzmanları kürtaj alanındaki en güncel tedavi metodunu uygulayarak bu tür bir risk ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçeceklerdir.

4- Rahimde Kan Birikmesi Gerçekleşebilir!

Eski kürtaj yöntemlerinin kullanılması sonucunda oluşabilecek riskler arasında rahimde kan birikmesi sorunu gelmektedir. Genellikle kürtaj konusunda deneyimli kadın doğum uzmanınca yapılan cerrahi müdahele sonrasında bu sorunlara karşılaşılma şansı çok azalmıştır.

5- Gebelik Devam Edebilir!

Kürtajın riskleri arasında bir başka önem arz eden sorun yapılan cerrahi müdahaleler sonrasında gebeliğin devam etmesi ve hastanın tekrar kürtaj işlemlerine maruz kalabilmesi gelmektedir. Bu tür bir sorun genellikle gebeliğin beşinci haftasından önce gerçekleşen kürtaj işlemlerinde görülmektedir.

6- Kürtaj Gerçekleşmeyebilir!

Kürtajın gerçekleşmeme durumu genellikle hastanın daha önceden yaşadığı hastalıklar veya rahimdeki şekil bozukluklarından kaynaklanabilmektedir.

7- Kısırlık İhtimali Ortaya Çıkabilir!

Kürtaj işlemi sonrasında rahim iç duvarında bir yapışıklık meydana gelebilir. Bu yapışıklık sonrasında adetler düzenli gerçekleşmeyebilir ve rahimde kan birikmesi yaşanabilir. Bu tür durumlar kısırlık riski ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Kürtajın riskleri arasında yer vermiş olduğumuz bu sorun genellikle tecrübesiz kadın doğum uzmanlarının yapmış olduğu cerrahi müdahaleler sonrasında gerçekleşebilir.

Kürtajın riskleri azaltılmak isteniyorsa mutlaka deneyimli Kadın Doğum Uzmanları tercih edilmelidir. Ankara Kürtaj uzmanı olan Banu Akçal’ın yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübelerinden yararlanıp kürtaj risklerinizi ciddi oranlarda düşürmek istiyorsanız sizlere Ankara Kürtaj merkezimize bekleriz.

Detaylı bilgi için 0505 254 00 26 numaralı telefonu günün istediğiniz bir saatinde arayabilirsiniz.

Vakumlu Kürtajın Avantajları

Lokal ve genel anestezi altında yapılabilen kürtaj işleminde en iyi sonuç vakumlu kürtaj yönteminde olmaktadır. Ankara Kürtaj Kadın doğum uzmanı Banu Akçal olarak sizlere vakumlu kürtajın avantajları hakkında bilgilendirmede bulunmak istiyorum.

Vakumlu Kürtaj Aşamaları

 • İlk olarak hastanın gebelik haftasının belirlenebilmesi için ultrasonla muayene gerçekleşir.
 • Kürtaj yapılacak kişiye anestezi genel ise anestezi uzmanı eşliğinde anestezi verilir.
 • Uzman hekim eşliğinde hastaya lokal anestezi uygulanır.
 • Anestezi etkisini gösterdiğinde Vakum aspirasyonu ile kürtaj işlemi yapılır ve rahim içerisindeki tüm parçaların temizlenmesi amaçlanır.
 • Daha sonrasında 4 boyutlu ultrason yöntemi ile hastanın rahminde parça kalıp kalmadığı net olarak belirlenir. Sıkıntı yok ise hasta aynı gün taburcu edilir.

Ankara Kürtaj merkezimizde yapmış olduğumuz bu işlemler tamamlandıktan 1 hafta sonra hasta tekrar muayeneye çağrılır ve son durum değerlendirmesi yapılarak vakumlu kürtaj işlemleri tamamlanır.

Vakumlu Kürtajın Avantajları

Gebeliğin 10. haftasına kadar yapabilen kürtaj işlemlerinde en başarılı sonuçlar vakumlu kürtaj yönteminde gerçekleşmektedir. Vakumlu kürtaj yönteminin şu avantajları bulunmaktadır…

 • Hasta Daha Kolay Ayağa Kalkar
 • Vakumlu kürtaj yönteminin en önemli avantajı hastanın günlük yaşantısına çok daha kolay bir şekilde devam edebilmesidir.
 • Sonraki Gebelikler Daha Sağlıklı Olur
 • Ankara kürtaj merkezimizde uygulamış olduğumuz vakumlu kürtaj yönteminde rahim içerisindeki dokulara hiçbir şekilde zarar verilmediği için hastanın gelecek zamanlarda yaşayacağı gebelikler oldukça sağlıklı bir şekilde gerçekleşir.
 • Hızlı Bir Şekilde Tamamlanır.
 • Vakumlu kürtaj yöntemini diğer kürtaj yöntemlerinden ayıran en temel özelliklerin başında işlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanması gelmektedir. Ankara Kürtaj merkezimizde gerçekleşen bu işlemler sadece 10-15 dakika sürmektedir.
 • 4- Hafif Ağrılar ile Süreç Tamamlanır.
 • Vakumlu kürtaj yöntemi sonrasında hasta çok fazla ağrı çekmez. Çekilen bu ufak ağrılar düşük dozdaki ağrı kesiciler ile hissedilmemektedir.
 • Enfeksiyon Riski Düşüktür.
 • Diğer kürtaj yöntemleri ile kıyaslandığında oldukça düşük bir enfeksiyon riskini barındıran vakumlu kürtaj yöntemi hastanın sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyecek bir sorun yaratmamaktadır. Çünkü kullanılan tüm parçalar tek kullanımlıktır.
 • 5- Uygun Fiyatlar.
 • Bu kürtaj yöntemi zahmetsiz olmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça makul fiyatlar ile sunulmaktadır.

Vakumlu Kürtaj yöntemi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Ankara Kürtaj Merkezimizi ziyaret edebilir veya 0505 254 00 26 numaralı telefonu günün istediğiniz saatinde arayabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now Button
Kapalı